ProtoDiscord
 • ProtoDiscord jest wtyczką do obsługi sieci Discord w WTW. Jej najważniejsze cechy to:
 • Pełna obsługa listy znajomych (pobieranie, dodawanie, usuwanie, ignorowanie znajomych)
 • Możliwość zmiany statusu
 • Możliwość ustawienia opisu (gra/stream/muzyka)
 • Możliwość dodania wielu kont
 • Wysyłanie wiadomości i informacji o pisaniu
 • Wysyłanie potwierdzenia przeczytania wiadomości
 • Katalog publiczny Discord oraz możliwość zmiany notatek przy znajomych
 • Wyświetlanie aktualnie granej gry w opisie
 • Obsługa dwuetapowego uwierzytelnienia (Discord 2FA Authentication)
 • Zrzucanie kontaktów do lokalnej bazy danych oraz wczytywanie ich przy starcie
 • Synchronizacja bazy danych z klientem po podłączeniu
 • Możliwość zmiany grupy kontaktów
 • Obsługa czatów grupowych (zalecany utlIgnore do wyłączenia spam czatów)
 • Obsługa czatów gildii
 • Obsługa czatów prywatnych
 • Obsługa załączników i wiadomości specjalnych
 • Obsługa wzmianek o osobach oraz rolach
 • Obsługa zmiany statusu w natywnym kliencie
 • Pobieranie ostatnich wiadomości w oknie kanału
 • Pobieranie nieprzeczytanych prywatnych wiadomości przy zalogowaniu
 • Pobieranie członków kanału
 • Możliwość przyjęcia zaproszenia do gildii
 • Możliwość zapisywania wiadomości kanału do archiwum
 • Wyświetlanie Emoji w oknie rozmowy prywatnej oraz w oknie kanału
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • ProtoDiscord jest dostępny do pobrania na następujące platformy: