O WTYCZKACH
  • WTW Plugins są to wtyczki do komunikatora WTW (wtw.im). Kluczowe kwestie związane z ich tworzeniem to:
  • Prostota interfejsu
  • Wygoda
  • Optymalizacja